pay ve payda

8 Kas, 2019

Pay ve Payda Nedir?

Matematikte en sık kullanılan ve temel matematiğin en önemli unsuru olan kesirler pay ve payda olmak üzere iki temel unsurdan...