İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Sosyal
  3. Ümmetçilik Nedir?

Ümmetçilik Nedir?

Ümmetçilik

Ümmetçilik Nedir: İslam Dini’nde Hz. Peygamber’in bildirdiği dine inanan veya söz konusu dine mensup olanların oluşturduğu topluluğun savunduğu anlayışa ümmetçilik denir. Ümmet ise İslam toplumunun tamamını kapsayan genel bir kavramdır. Bu düşüncede insanların ırkı değil sadece mensup oldukları din önemlidir.

Ümmetçilik Kelime Anlamı

Bir İslam topluluğu olarak kalmak amacını güdenlerin görüşü. (Kaynak: TDK Türkçe Sözlük)

Ümmetçilik Anlayışı

Bu anlayışa göre milletler din duygusuyla bir arada tutulabilmelidir. Semavi dinlere inancı olan her toplum, ümmetçilik kavramı içinde değerlendirilmektedir. Ülkemizde ümmet kavramı, İslam dinine inanan Müslümanlarca çoğu zaman kullanılmaktadır. Genel bir kavram olduğu için tüm dünyadaki Müslüman toplumlarına ümmet şeklinde hitap edilmektedir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bu fikir akımı, birtakım olaylar neticesinde Osmanlı Devleti’ne ihanet ettiği savunulan Müslüman ve Hristiyanlar dolayısıyla gerçekleşememiştir.

Osmanlı Devleti’nde Ümmetçilik Anlayışı

Meşrutiyet döneminin sonlarına doğru fikir akımlarında ciddi gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerden en önemlisi, Müslüman toplulukların bazı ülkelerin sömürüsü altında halife önderliğinde teşkilatlandırılmaya çalışılmasıdır. Bu sömürü devletleri Rusya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanabilir. Bu fikir akımıyla beraber iç siyasette de etkin olan halifenin otoritesi artmaya başlamıştır. Bununla beraber dış politikada da ümmetçilik anlayışının etkili olacağına inanılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde Hz. Muhammed’e inanan tüm Müslüman unsurların hangi uluslara bağlı oldukları önemsiz sayılmış ve ‘ümmet’ adı verilen İslam milletini meydana getirdikleri kabul edilmiştir. Bu yüzden ümmetçilik akımına aynı zamanda İslamcılık adı da verilmektedir.

Ümmetçilik fikri ilk defa 1878 yılında II Abdülhamit tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Mebusan Meclisi’nin kapanmasıyla başlayan bu süreç pek çok düşünür tarafından desteklenmiştir. Fakat dış politikaya bakıldığında büyük devletlerin sömürgesi altında yaşayan Müslümanlar arasında bu akım engellenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Osmanlı sınırları içinde yaşayan Müslüman toplulukların milliyetçilik akımını benimsemesi yüzünden bu akımın yaygınlaşması başarısız olmuştur. Osmanlı’daki ümmetçilik anlayışı 1909 yılından sonra önemini kaybetmiştir.

Bu yazımızı da okuyabilirsiniz:  Mecelle Kanunu Tarihçesi

Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’nın ilân ettiği ‘Kutsal Cihad’ çağrısıyla beraber yeniden ümmetçilik anlayışının benimsenmesi amaçlanmıştır. Fakat İslam toplumlarından bu çağrı destek görmemiştir. Ayrıca bu dönemde Müslüman olan Arapların Osmanlı askerlerine karşı savaşması nedeniyle ümmetçilik politikası tamamen başarısız olmuştur.

Bir önceki yazımız olan Roman Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yorum Yap

Yazar Hakkında

İnternetteki bilgi kirliliğine ve spam yazılara tepki olarak "Türkiye'nin net bilgi kaynağı" O Nedir Net'i kurdu. Bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. ümmet dinin tamamını kapsar, mezhebe göre ayırmaz diye biliyorumç Okuyup anladığım kadarıyla da sanırım doğru biliyorum 🙂