Yapay Zeka Nedir?

212

Yapay Zeka Nedir: Yapay zekâ, bilgisayar gibi makinelerin karmaşık problemlere karşı, insanlar gibi çözümler üretmesini sağlayan ve bununla ilgilenen bilim dalına denir.  Bu bilim dalı, genellikle insan zekâsının karakteristik özelliklerini alarak bilgisayarlara algoritma üretir.

Yapay Zeka Hakkında

Talep edilen arzu ve ihtiyaçlara göre hangi etkiye karşı hangi tepki verilmesi gerekiyorsa az veya çok esnek ya da katı tavırlar ve yaklaşımlar sergilenebilir ve aynı şekilde aynı insan beyni gibi tepki vermesi sağlanabilir. Yapay zekâ genel olarak matematik ve bilgisayar bilimleri ile ilişkilendirilse de biyoloji, felsefe, psikoloji gibi bilimlerle de yakından ilgilidir. Tüm bu alanlar birlikte kombine edildiğinde yapay zekâ konusunda daha fazla gelişmeler sağlanabilmektedir.

Hareket Ettirme

Bazı sabitlenmiş programlar bazı kurallar doğrultusunda kullanıldığında mekanik hesaplama konusunda çok yeteneklidirler. Bu zeki makineler insanların yapmasına uygun olmayan basit işlemleri doğru ve etkili bir biçimde yaparlar. Fakat karmaşık problemlerde işler daha da zorlaşır. İnsanlardan farklı olarak özel durumları algılama ve yeni durumlara adapte olma gibi süreçleri gerçekleştiremezler. Yapay zekâ ise bu tür durumlarda, makinelerin davranışlarını geliştirmeyi hedefler.

Pek çok yapay zekâ araştırması, insanların aklî davranışlarını daha iyi anlamayı hedeflemiş ve bunu sağlamıştır. Yapay zekâ, problem çözme konusunda soyut düşünce ve bilinçli tümevarım konusundaki yaklaşımları anlamamızı ve var olan kapasitenin geliştirilmesini sağlar.

Sınırlamalar

İnsan zekâsı, tüm özellikleriyle beraber henüz tam olarak çözülememiştir. Bu sebeple de yapay zekâ için uygulanamamıştır. Günümüzde kullanılan yapay zekâ çalışmaları, sadece kazanç amaçlı özel bazı alanlara odaklanmıştır. İnsanlar arasında yaygın olarak dolaşan düşünce ise, makinelerin insan gibi yeteneklere yakında sahip olacağı kuşkusudur. Makinelerin bu yeteneğe ne zaman sahip olacağı henüz bilinmemektedir. Makinelerin üretildiği malzeme tamamen silikon olabileceği gibi yarı silikon da olabilir. Fakat gelecek yıllarda hem üretilen malzemeler hem de yetenekler bakımından daha büyük gelişmeler sağlayacaktır.

Teknoloji

Yapay zekâ hakkında doğru ya da yanlış henüz kanıtlanmamış pek çok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bazıları diğerlerine göre daha kullanışlı gibi olsa da her seferinde yeni ve daha fazla alternatifler üretilmektedir. Yaklaşık son 50 yılda yapay zekâ üzerine çalışan bilim adamları birçok problemin çözümlenmesi üzerine çalışmaktadır. Yapay zekânın, her geçen gün daha güvenilir ve daha pratik olarak hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Uygulamalar

Aslında günümüzde yapay zekânın kullanılması için pek çok potansiyel alan bulunmaktadır. Otonom kontrolü ve hedef tespiti gibi askeri uygulamalardan bilgisayar oyunlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Ayrıca sağlık, sigorta ve bankacılık gibi alanlarda müşteri potansiyeli ve müşteri davranışları gibi pek çok alanda kullanılması da mümkündür. Yakın gelecekte ise, askeri amaçlı kullanılıp, insanlar yerine robotların savaşacağı günler çok uzak görünmüyor denebilir.

Google’ın Yapay Zekası

Günümüzde yapay zekayı en iyi kullanan şirket, bir teknoloji devi olan Google’dır. Arama sonuçlarında farklı kişilere farklı sonuçları listelemesi veya reklam gösteriminde herkese kendi ilgi alanına dayalı reklamları gösterebilmesi bu durumun en iyi örneklerindendir.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Nedir? 19

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Nedir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Nedir: Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı, öğretmen ve öğrencilere eğitimde kolaylık sağlayan çevrimiçi sosyal eğitim platformuna eğitim bilişim...

ARGE Nedir? 52

ARGE Nedir?

ARGE Nedir: Bilgi seviyesini ve dağarcığını artırmak için sistematik olarak devam ettirilen yenilikçi çalışmaya ve bu bilgilerin yeni uygulamalar için...

Anakart Nedir? 45

Anakart Nedir?

Anakart Nedir: Bilgisayarda yer alan tüm iç ve dış birimlerin iletişimini sağlayan ve elektronik devre elemanlarının yer aldığı parçaya anakart denir....

UFO Nedir? 53

UFO Nedir?

UFO Nedir: Tanımlanamayan uçan cisimlere UFO denir. Açılımı Unidenttified Flying Objects'tir. Bir tür uçan daire olarak adlandırılan bu cisimler görülemeyen...

Siha Nedir? 63

Siha Nedir?

Siha nedir: İnsansız hava araçlarının çok daha gelişmiş versiyonu olarak kullanılan silahlı insansız hava araçlarına SİHA adı verilir. Günümüzde bu...

İnternet Virüsü Nedir? 60

İnternet Virüsü Nedir?

İnternet Virüsü Nedir: Bilgisayarlara, kullanıcı bilgisi ya da onayı olmadan aktarılan, kullanıcı dosyalarını veya bilgisayardaki işletim sisteminin bütünlüğünü, gizliliğini ve...

Waaay demek o yüzden alışveriş sitelerinden baktığımız şeyler başka sitelere girdiğimizde karşımıza çıkıyor 🙂

17 Ağustos 2018
Sitemiz

www.onedir.net

Türkiye'nin Net Bilgi Kaynağı

Amacı;

nedir

sorusunun cevabını, okuyucuya en kısa yoldan ulaştırmaktır.

Onedir Net sitesinin, bilgiyi paylaşmak ve insanlara faydalı olmak dışında hiçbir gayesi yoktur.